Donderdag av cursus

24-sept les 1

les 1 bloemschik cursus

22- okt les 2

les 2 bloemschik cursus

19-nov les 3

les 3 bloemschik cursus

17-dec les 4

les 4 bloemschik cursus

11 febr les 5

les 5 bloemschik cursus

26 februari les 1

les 1

26 maart les 2

les 2

23 april les 3

les 3

4 juni les 4

les 4

25 juni les 5

les 5

18 september 2014 les 1

cursus bloemschikken

16 oktober 2014 -les 2

cursus bloemschikken

13 november 2014 - les 3

cursus bloemschikken

11 december 2014 -les 4

cursus bloemschikken

00-00-2015 les 5

cursus bloemschikken